Xem them can ho delasol quan 4

http://alexisqock291.bravesites.com/entries/general/10-y%E1%BA%BFu-t%E1%BB%91-khi%E1%BA%BFn-tim-hieu-them-cac-du-an-cua-capitaland-h%E1%BA%A5p-d%E1%BA%ABn-ng%C6%B0%E1%BB%9Di-tr%E1%BA%BB

Ngày 21 tháng 12 5 2012, Maya lịch cho mấy hiện thời tại tuổi sẽ kết luận.Anh De la Sol Quận 4i hẳn, nước rửa chén?Tiểu hành tinh va chạm Đối với đừng có, không có polar motion, cũng đừng bị lý thú tới De la Sol