Tự tin quá mức về bản thân

https://diigo.com/0hmsuq

Theo Du học Mỹ USIS chia sẻ rớt thị thực lần thứ nhất là vì may rủi, thế nhưng rớt lần thứ hai, thứ ba là lỗi của bạn thì không có lỗi nào khờ dại hơn lỗi này. Bạn đừng nghĩ rằng bản thân có một bộ hồ sơ đẹp kiểu