ประเทศจีนกับตลาดเกมออนไลน์ !!

http://troyisjr594.angelfire.com/index.blog/1707296/224184165224184177224184129224184169224184147224184176224184153224184180224184170224184177224184162-3-224184136224184179224184158224184167224184129224184130224184173224184135224184132224184153224185128224184165224185136224184153224185128224184129224184161224184173224184173224184153224185132224184165224184153224185140-224184151224184181224185136224185132224184161224185136224184153224185136224184178224185128224184165224185136224184153224184148224185137224184167224184162/

อุตสาหกรรมเกมออนไลน์ถึงว่าไดรับการชอบใจและแพร่หลายอย่างกว้างขวาง ไม่ว่าจะเป็นวัยรุ่นหรือคนวัยทำงานก็ต่างเล่นเกมออนไลน์กันเป็นจำเป็นเวลานานมาก ที่โลกของเกมนั่นก็เสมือนเป็นอีกโลกหนึ่ง ที่เมื่อผู้เล่นได้เข้ามาเล่นและจากนั้นก็จะรู้สึกเสมือนหลุดไปโลกของเกมนั่นเอง