Published News

Người Việt Nam hay xem nhẹ việc luyện tập tiếng Anh nên rớt du học Canada

http://garrettbbnv882.bravesites.com/entries/general/ch%E1%BA%A5m-d%E1%BB%A9t-n%E1%BB%97i-khi%E1%BA%BFp-s%E1%BB%A3-%C4%91%C3%A1nh-m%E1%BA%A5t-ph%E1%BA%A7n-th%C6%B0%E1%BB%9Fng-h%E1%BB%8Dc-b%E1%BB%95ng-t%E1%BB%AB-idp-education

Có những người khi học ngoại ngữ thường gắn liền với mục tiêu nhanh nên luôn mong muốn đánh nhanh, thắng nhanh. Điều này vô tình gây khó khăn đến việc học và dẫn đến dễ nản chí và bỏ cuộc khi không đạt được kết