0
dự trù, Palm Garden sẽ hưởng ứng một số cư dân đầu tiên đến nhận nhà sau đón Tết Đinh Dậu vào nằm 2017. hiện tại, dự án vẫn còn nằm trong GĐ hoàn tất và đã công bố nhà mẫu vào các tháng đầu của năm 2016 nhằm để

Comments